PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

PENGENALAN
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (Pdp) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025.
TS25 adalah satu usaha kearah melahirkan modal insan unggul melalui :-

OBJEKTIF TS25


STRATEGI PELAKSANAAN


TABURAN SEKOLAH TS25
PERANAN RAKAN ELIT TS25
JAWATANKUASA INDUK TS25