PDPC ONLINE
SEKOLAH MENENGAH

TINGKATAN 1 : video.pandai.org/form1
TINGKATAN 2 : video.pandai.org/form2
TINGKATAN 3 : video.pandai.org/form3
TINGKATAN 4 : video.pandai.org/form4
TINGKATAN 5 : video.pandai.org/form5
Selain TV Pendidikan di TV Okey RTM dan Astro Tutor TV, murid-murid juga boleh layari www.eduwebtv bagi pembelajaran digital yang dikhususkan.

Semoga bermanfaat