Selasa, 9 Jun 2020

TINJAUAN MOD (CARA) PENGANGKUTAN MURID KE SEKOLAH


KPM sedang menjalankan satu tinjauan berkenaan mod (cara) pengangkutan murid ke sekolah selepas pembukaan semula sekolah akibat pandemik COVID-19. Sehubungan dengan itu, kerjasama tuan/puan amat diharapkan untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang tuan/puan berikan hanya digunakan untuk tujuan tinjauan ini sahaja.

Soal selidik ini HANYA PERLU dijawab oleh ibu bapa/penjaga sekiranya anak tuan/puan menggunakan perkhidmatan bas/van sekolah.